Karst poljas

of Bosnia and Herzegovina

Latest posts

Mokro polje (Široki Brijeg)

1. Površina:
2. Nadmorska visina: 260 m
3. Sliv: Neretva
4. Tip plavnosti: Plavno
5. Plavna površina: 0,66 km2

Više
Popovo polje

1. Površina: 118,906395 km2
2. Nadmorska visina: 227 m
3. Sliv: Neretva, Trebišnjica
4. Tip plavnosti: Plavno
5. Plavna površina: 42,06 km2

Više
Livanjsko polje

1. Površina: 408,032504 km2
2. Nadmorska visina: 699 m
3. Sliv: Cetina
4. Tip plavnosti: Plavno
5. Plavna površina: 274,49 km2

Više
Marinkovci

1. Površina: 10,167032 km2
2. Nadmorska visina: 788 m
3. Sliv: Cetina
4. Tip plavnosti: Suho
5. Plavna površina: Ne plavi

Više