Vukovsko polje

Vukovsko polje
Vukovsko polje

1. Površina: 28,143698 km 2

2. Nadmorska visina: 1160 m

3. Sliv: Neretva, Rama

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: 0,44 km 2 (očekivano plavljenje)

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (69 vrsta)

8. Vilini konjici : Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja:Zemljište se koristi više za stočarstvo (ispašu) i manje poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Prahistorijska gradina, nekropola stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Kupres, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *