Trusinsko polje

Trusinsko polje
Trusinsko polje

1. Površina: 1,562687 km 2

2. Nadmorska visina: 866 m

3. Sliv: Neretva

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina:   0,30 km 2

6. Ribe:

7. Ptice (16 vrsta )

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora: 

10. Vegetacija:

11. Oblik korištenja polja: Većinom se koristi za poljoprivredu (žitarice), a manje za ispašu stoke

12. Ugroženost polja:Projekat Gornji Horizonti (izgradnja 7 HE u slivu Neretve)

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Nekropola stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Berkovići, Republika Srpska

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *