Šuičko polje

Šuičko polje
Šuičko polje

1. Površina: 2,769263 km 2

2. Nadmorska visina: 914 m

3. Sliv: Cetina

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 1,50 km 2

6. Ribe (11 vrsta)

7. Ptice (8 vrsta)

8. Vilini konjici (4 vrste)

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija (2 vrste)

11. Oblik korištenja polja: Veći dio polja se koristi za ispašu stoke, a manji za poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Meanderski tip reke Šuice

14. Kulturno naslijeđe: Srednjovjekovne nekropole, most iz osmanskog perioda

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Tomislavgrad, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *