Studeničko polje

1. Površina: 1,82925 km 2

2. Nadmorska visina: 25 m

3. Sliv: Neretva, Trebišnjica

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 0,36 km 2

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (19 vrsta)

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Većim dijelom se koristi za vinogradarstvo i poljoprivredu (staklenici), a manje za ispašu stoke

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Pećina-vrelo Studenac, pećina-vrelo Vakuf

14. Kulturno naslijeđe: Nema podataka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Ljubuški

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *