Roško polje

Roško polje
Roško polje

1. Površina: 3,940054 km 2

2. Nadmorska visina: 894

3. Sliv: Cetina

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 0,13 km 2

6. Ribe: Nema podataka 

7. Ptice (72 vrste)  

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Većim dijelom koristi se za ispašu stoke, a pored toga koristi u poljoprivredi za proizvodnju povrća

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka 

14. Kulturno naslijeđe: Nema podataka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Tomislavgrad, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *