Ravanjsko polje

Ravanjsko polje
Ravanjsko polje

1. Površina: 19,270106 km 2

2. Nadmorska visina: 1131 m

3. Sliv: Neretva, Rama

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: Nije plavno

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (41 vrste)

8. Vilini konjici (1 vrsta)

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Zemljište se koristi više za stočarstvo (ispašu) i manje poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Prethistorijski tumuli, rimsko naselje, kasnoantičke crkve, nekropole stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Kupres, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *