Posušje

Posušje
Posušje

1. Površina: 21,770171 km 2

2. Nadmorska visina: 578 m

3. Sliv: Neretva

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 5,13 km 2

6: Ribe: Nema podataka

7. Ptice (20 vrsta)

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Većinom se koristi za ispašu stoke, a manjim dijelom za poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Nema podataka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Posušje, Zapadnohercegovački kanton, Federacija BiH

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *