Petrovačko polje

Petrovačko polje
Petrovačko polje

1. Površina: 22,497614 2

2. Nadmorska visina: 637-663 m

3. Sliv: Una

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 3,54 km 2

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (30 vrsta)

8 . Vilini konjici (13 vrsta)

9. Flora (59 vrsta)

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja:Zemljište se više koristi za poljoprivredu (žitarice), a manjim dijelom za stočarstvo (ispašu)

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Nekropole stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Bosanski Petrovac, Unsko-sanski kanton, Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *