Pašića polje

Pašića polje
Pašića polje

1. Površina: 13,671768 km 2

2. Nadmorska visina: 792 m

3. Sliv: Cetina

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 5,78 km 2

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (37 vrsta)

8. Vilini konjici : Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Zemljište se koristi više za stočarstvo (ispašu) i manje poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni:

14. Kulturno naslijeđe: Prethistorijske gradine, kasnoantički refugij, Srednjevjekovna crkva

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Bosansko Grahovo, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *