Nevesinjsko polje

Nevesinjsko polje
Nevesinjsko polje

1. Površina: 77,528871 km 2

2. Nadmorska visina: 817 m

3. Sliv: Neretva, Trebišnjica

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 16,64 km 2

6. Ribe (4 vrste)

7. Ptice (99 vrsta)

8. Vilini konjici (18 vrsta)

9. Flora (271 vrsta)

10. Vegetacija (5 vrsta)

11. Oblik korištenja polja: Uglavnom se koristi u poljoprivredi (krompir, kupus i žitarice)i manjim dijelom za ispašu stoke

12. Ugroženost polja:Projekat ” Gornji Horizonti”, Zatvaranje ponora Biograd i izgradnja brane i vještačke akumulacije

13. Kraški fenomeni: Biogradski ponor

14. Kulturno naslijeđe: Nekropole stećaka, prahistorijske ilirske gradine, prahistorijski tumuli

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Nevesinje, Republika Srpska

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *