Mostarsko blato

Mostarsko blato
Mostarsko blato

1. Površina: 33,144177 km <sup> 2 </sup>

2. Nadmorska visina: 223 m

3. Sliv: Neretva

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 32,79 km <sup> 2 </sup> (očekivano plavljenje)

6. Ribe (13 vrsta)

7. Ptice (185 vrsta)

8. Vilini konjici (21 vrsta)

9. Flora (144 vrste)

10. Vegetacija (1 vrsta)

11. Oblik korištenja polja: Većinom se koristi za ispašu stoke, a manjim dijelom za poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Ponor Lištice, meanderski tip rijeke Lištice

14. Kulturno naslijeđe: Most iz osmanskog perioda, tragovi stare kaldrme, srednjevjekovni grad

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton, Federacija BiH

&nbsp;

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *