Medeno polje

Medeno polje
Medeno polje

1. Površina: 5,78051 km 2

2. Nadmorska visina: 602 m

3. Sliv: Cetina, Una

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: Vrlo mala površina u centralnom dijelu polja neredovno plavi

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (16 vrsta)

8. Vilini konjici : Nema podataka

9. Flora (34 vrste)

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Zemljište se više koristi za poljoprivredu (žitarice), a manjim dijelom za stočarstvo (ispašu)

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Nema podataka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Bosanski Petrovac, Unsko, sanski kanton, Federacija BiH

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *