Lušci polje

Lušci polje
Lušci polje

1. Površina: 22,70771 km 2

2. Nadmorska visina: 380 m

3. Sliv: Una

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 7,40 km 2

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (36 vrsta)

8. Vilini konjici: (3 vrste)

9. Flora (56 vrsta)

10. Vegetacija:

11. Oblik korištenja polja: Veći dio polja se koristi za ispašu stoke, a manji za poljoprivredu (žitarice, povrće)

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: pećina Suvaja; vrelo-pećina Oko

14. Kulturno naslijeđe: Nema podataka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Sanski Most, Unsko-sanski kanton, Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *