Lukavačko polje

1. Površina: 3,385883 km 2

2. Nadmorska visina: 859 m

3. Sliv: Neretva, Trebišnjica

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 0,57 km 2

6. Ribe (1 vrsta)

7. Ptice (37 vrsta)

8. Vilini konjici (8 vrsta)

9. Flora (14 vrsta)

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Veći dio polja se koristi za ispašu stoke, a manji za poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Projekat Gornji Horizonti (izgradnja 7 HE u slivu Neretve)

13. Kraški fenomeni: Ponor

14. Kulturno naslijeđe: Prahistorijska gradina, nekropola stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Nevesinje, Republika Srpska

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *