Kupreško polje

Kupreško polje
Kupreško polje

1. Površina: 81,8222 km 2

2. Nadmorska visina: 1115 m

3. Sliv: Cetina, Pliva

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 36,22 km 2

6. Ribe (1 vrsta)

7. Ptice (134 vrste)

8. Vilini konjici (13 vrsta)

9. Flora (146 vrsta)

10. Vegetacija (5 vrsta)

11. Oblik korištenja polja:Zemljište se koristi više za stočarstvo (ispašu) i manje poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Japage, meanderski tip rijeke Milač

14. Kulturno naslijeđe: Prethistorijsko naselje, tumuli, Stećci

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Kupres, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *