Hutovo blato (Deransko-Svitavsko polje)

Hutovo blato (Deransko-Svitavsko polje)
Hutovo blato (Deransko-Svitavsko polje)

1. Površina: 32,7512 km 2

2. Nadmorska visina: 0 m

3. Sliv: Neretva, Trebišnjica

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 39,71 km 2

6. Ribe (43 vrste)

7. Ptice (249 vrsta)

8. Vilini konjici (38 vrsta)

9. Flora (218 vrsta)

10. Vegetacija (9 vrsta)

11. Oblik korištenja polja: Većim dijelom se koristi se za poljoprivredu (staklenici), a manjim dijelom za ispašu stoke

12. Ugroženost polja: Projekat Gornji Horizonti (izgradnja 7 HE u slivu Neretve)

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Prahistorijski tumuli, nalaz ilirskih brodova

15. Status područja: Zaštićeno područje – Park prirode, RAMSAR, IBA

16. Nadležnost: Opština Čapljina, Hercegovačko-neretvanski kanton, Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *