Hansko polje (Gornje Zijemlje)

Hansko polje (Gornje Zijemlje)
Hansko polje (Gornje Zijemlje)

1. Površina: 1,477534 km 2

2. Nadmorska visina: 835 m

3. Sliv: Neretva

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: Južni dio potencijalno plavi

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (29 vrsta)

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Većim dijelom koristi se za ispašu stoke, a pored toga koristi u poljoprivredi za proizvodnju povrća

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Nekropola stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton, Federacija BiH

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *