Grahovsko polje

Grahovsko polje
Grahovsko polje

1. Površina: 23,017012 km 2

2. Nadmorska visina: 782 m

3. Sliv: Cetina

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: 1,69 km 2 (očekivano plavnjenje)

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (25 vrsta)

8. Vilini konjici : Nema podatka

9. Flora:  Nema podataka

10. Vegetacija:  Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Vrši se eksploatacija gline. Zemljište se koristi više za stočarstvo (ispašu) i manje poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Sabljića pećine, Veliki ponori

14. Kulturno naslijeđe:

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Bosansko Grahovo Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *