Glamočko polje

Glamočko polje
Glamočko polje

1. Površina: 62,436054 km 2

2. Nadmorska visina: 883 m

3. Sliv: Cetina, Pliva

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 47,16 km 2

6. Ribe (6 vrsta)

7. Ptice (90 vrsta)

8. Vilini konjici (29 vrsta)

9. Flora (197 vrsta)

10. Vegetacija (5 vrsta)

11. Oblik korištenja polja: Većim dijelom koristi se za ispašu stoke, a pored toga koristi u poljoprivredi (uzgoj krompira)

12. Ugroženost polja: Izgradnja HE Kablić za čiji rad bi bila korištena voda iz polja
miniranost terena

13. Kraški fenomeni: Izvor-jama Badanj, selo Dragnjić; Veliki ponor Krive jaruge; Bukvensko jezero; Ponori sa ostacima mlinova u selima Isakovci i Podkraj

14. Kulturno naslijeđe: Kasnoantička bazilika u mjestu Vrba, 30 prahistorijskih ilirskih gradina, 27 srednjevjekovnih nekropola stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost:Opština Glamoč, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *