Fatničko polje

Fatničko polje
Fatničko polje

1. Površina: 7,721793 km 2

2. Nadmorska visina: 452 m

3. Sliv: Neretva, Trebišnjica

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 7,27 km 2

6. Ribe (2 vrste)

7. Ptice (88 vrsta)

8. Vilini konjici (15 vrsta)

9. Flora (5 vrsta)

10. Vegetacija (2 vrste)

11. Oblik korištenja polja: Većinom se koristi za ispašu stoke

12. Ugroženost polja: Projekat Gornji Horizonti (izgradnja 7 HE u slivu Neretve)

13. Kraški fenomeni: Velika pećina, Lepirnica, pećina-vrelo Obod; ponor Pasmica

14. Kulturno naslijeđe: Mandina gradina

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Bileća, Republika Srpska

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *