Duvanjsko polje

Duvanjsko polje
Duvanjsko polje

1. Površina: 125,081687 km 2

2. Nadmorska visina: 865 m

3. Sliv: Cetina

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 53,07 km 2

6. Ribe (11 vrsta)

7. Ptice (151 vrsta)

8. Vilini konjici (10 vrsta)

9. Flora (148 vrsta)

10. Vegetacija (3 vrste)

11. Oblik korištenja polja: Koristi se u poljoprivredi (krompir, žitarice), voćarstvu (kupine) i za ispašu stoke

12. Ugroženost polja: Projekat izgradnje TE Kongora, HE Vrilo, parkovi vjetroelektrana

13. Kraški fenomeni: Veliki ponor kod sela Kovači; Donji Brišnik, pećina Dahna kod Omerovića, pećina “Katedrala” kod Anića, meandri rijeka Šuica i Drina

14. Kulturno naslijeđe: Paleolitska stanica, Prethistorijske gradine, rimski nadgrobni spomenici, kasnoantička utvrda, srednjevjekovne nekropole

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Tomislavgrad, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10), Federacija BiH

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *