Dugo polje (Dugorudo)

Dugo polje (Dugorudo)
Dugo polje (Dugorudo)

1. Površina: 19,130388 m 2

2. Nadmorska visina: 1206 m

3. Sliv: Neretva

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 1,31 km 2 (plus Blidinje jezero)

6. Ribe (4 vrste)

7. Ptice (89 vrsta)

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora (8 vrsta)

10. Vegetacija (3 vrste)

11. Oblik korištenja polja: Većinom se koristi za ispašu stoke, a manjim dijelom za poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Prahistorijski tumuli, nekropole stećaka

15. Status područja: Park prirode

16. Nadležnost: Opštine Jablanica, Posušje i Tomislavgrad, Hercegovačko-neretvanski i Zapadnobosanski (Kanton 10) kanton, Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *