Dugo polje

1. Površina: 2,565784 km 2

2. Nadmorska visina: 776 m

3. Sliv: Una

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: Nije plavno

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (11 vrsta)

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora (48 vrsta)

10. Vegetacija:

11. Oblik korištenja polja: Veći dio polja se koristi za ispašu stoke, a manji za poljoprivredu (žitarice, povrće)

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Nema podataka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Bosanski Petrovac, Unsko-sanski kanton, Federacija BiH

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *