Donje Zijemlje

Donje Zijemlje
Donje Zijemlje

1. Površina: 4,573652 km 2

2. Nadmorska visina: 807 m

3. Sliv: Neretva, Neretva

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: Određeni poterncijal za plavljenje u centralnom manjem dijelu polja

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (31 vrsta)

8. Vilini konjici : Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija:

11. Oblik korištenja polja: Većim dijelom koristi se za ispašu stoke, a pored toga koristi u poljoprivredi

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Prethistorijske gradine, nekropole stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Istočni Mostar, Republika Srpska

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *