Dabarsko polje

Dabarsko polje
Dabarsko polje

1. Površina: 28,957173 km 2

2. Nadmorska visina: 472 m

3. Sliv: Neretva, Trebišnjica

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 16,69 km 2 (potencijalno plavljenje 22,32 km 2 )

6. Ribe (5 vrsta)

7 . Ptice (100 vrsta)

8. Vilini konjici (27 vrsta)

9. Flora (114 vrsta)

10. Vegetacija (4 vrste)

11. Oblik korištenja polja: Većinom se koristi za ispašu stoke, a manjim dijelom za poljoprivredu (žitarice, paprika, paradajz, salata) i voćarstvo

12. Ugroženost polja: Projekat Gornji Horizonti (izgradnja 7 HE u slivu Neretve)

13. Kraški fenomeni: Pećine: Visibaba, Obodina, Ljelješnica, Danajlova p., Sušica, Ponikva

14. Kulturno naslijeđe: Nekropola stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Berkovići, Republika Srpska

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *