Crničko polje

1. Površina: 2,952216 km 2

2. Nadmorska visina: 212 m

3. Sliv: Neretva

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: Vegetacija i ostaci fluvijalnih aktivnosti ukazuju na plavni potencijal

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (20 vrsta)

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Veći dio polja se koristi za poljoprivredu, a manji za stočarstvo

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Nema podataka

15. Status područja: Nije zaštićen

16. Nadležnost: Opština Stolac, Hercegovačko-neretvanski Kanton, Federacija BiH

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *