Bjelajsko polje

Bjelajsko polje
Bjelajsko polje

1. Površina: 9,491203 km 2

2. Nadmorska visina: 578 m

3. Sliv: Una

4. Tip plavnosti: Suho

5. Plavna površina: Moguće plavi do 1/3 površine

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (26 vrsta)

8. Vilini konjici (8 vrsta)

9. Flora (44 vrste)

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Veći dio polja se koristi za ispašu stoke, a manji za poljoprivredu i voćarstvo

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Nema podataka

14. Kulturno naslijeđe: Srednjevjekovne nekropole

15. Status područja: Nije zaštiće:no

16. Nadležnost: Opština Bosanski Petrovac, Unsko-sanski kanton, Federacija BiH

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *