Uncategorized

Gradac

1. Površina: 2,234182 km 2 2. Nadmorska visina: 88 m 3. Sliv: Neretva 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Ne plavi 6. Ribe: Nema podataka...

MORE
Carevo polje

1. Površina: 0,3018 km 2 2. Nadmorska visina:875 m 3. Sliv: Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Ne plavi 6. Ribe: Nema podataka...

MORE
Plansko polje

1. Površina: 0,696481 km 2 2. Nadmorska visina: 609 m 3. Sliv: Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Ne plavi 6. Ribe: Nema...

MORE
Grab polje

1. Površina: 9,677581 km 2 2. Nadmorska visina: 672 m 3. Sliv: Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Južni dio polja potencijalno...

MORE
Jasenpolje

1. Površina: 1,14298 km 2 2. Nadmorska visina: 556 m 3. Sliv: Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Plavno 5. Plavna površina: 0,50 km 2 6. Ribe: Nema...

MORE
Crničko polje

1. Površina: 2,952216 km 2 2. Nadmorska visina: 212 m 3. Sliv: Neretva 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Vegetacija i ostaci fluvijalnih...

MORE
Lukavačko polje

1. Površina: 3,385883 km 2 2. Nadmorska visina: 859 m 3. Sliv: Neretva, Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Plavno 5. Plavna površina: 0,57 km 2 6. Ribe...

MORE
Dugo polje

1. Površina: 2,565784 km 2 2. Nadmorska visina: 776 m 3. Sliv: Una 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Nije plavno 6. Ribe: Nema podataka...

MORE
Rudno polje

1. Površina: 8,893669 km 2 2. Nadmorska visina: 578 m 3. Sliv: Una 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Nije plavno 6. Ribe: Nema podataka...

MORE