Kraška polja

Popovo polje
Popovo polje

1. Površina: 118,906395 km 2 2. Nadmorska visina: 227 m 3. Sliv: Neretva, Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Plavno 5. Plavna površina: 42,06 km 2 6...

MORE
Livanjsko polje
Livanjsko polje

1. Površina: 408,032504 km 2 2. Nadmorska visina: 699 m 3. Sliv: Cetina 4. Tip plavnosti: Plavno 5. Plavna površina: 274,49 km 2 6. Ribe (16...

MORE
Ravna Mliništa
Ravna Mliništa

1. Površina: 4,452005 km 2 2. Nadmorska visina: 1157 m 3. Sliv: Una 4. Tip plavnosti: Plavno 5. Plavna površina: 0,21 km 2 6. Ribe: Nema podataka...

MORE
Orahovac polje
Orahovac polje

1. Površina: 1,08494 km 2 2. Nadmorska visina: 644 m 3. Sliv: Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Ne plavi 6. Ribe: Nema...

MORE
Konjsko polje
Konjsko polje

1. Površina: 1,492692 km 2 2. Nadmorska visina: 829 m 3. Sliv: Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Ne plavi 6. Ribe: Nema...

MORE
Cerničko polje
Cerničko polje

1. Površina: 5,554957 km 2 2. Nadmorska visina: 816 m 3. Sliv: Trbišnjica 4. Tip plavnosti: Plavno 5. Plavna površina: 1,86 km 2 6. Ribe (1 vrsta)...

MORE
Vučipolje
Vučipolje

1. Površina: 1,102994 km 2 2. Nadmorska visina: 977 m 3. Sliv: Neretva 4. Tip plavnosti: Suho 5. Plavna površina: Ne plavi 6. Ribe: Nema podataka...

MORE
Slato polje
Slato polje

1. Površina: 4,179076 km 2 2. Nadmorska visina: 1012 m 3. Sliv: Neretva, Trebišnjica 4. Tip plavnosti: Plavno 5. Plavna površina: 0,73 km 2 6...

MORE
Viničko polje
Viničko polje

1. Površina: 2,236054 km 2 2. Nadmorska visina: 606 m 3. Sliv: Cetina 4. Tip plavnosti: Plavno 5. Plavna površina: 0,78 km 2 6. Ribe: Nema...

MORE