Slato polje

Slato polje
Slato polje

1. Površina: 4,179076 km 2

2. Nadmorska visina: 1012 m

3. Sliv: Neretva, Trebišnjica

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 0,73 km 2

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (33 vrsta)

8. Vilini konjici (2 vrste)

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Veći dio polja se koristi za ispašu stoke, a manji za poljoprivredu

12. Ugroženost polja: Projekat Gornji Horizonti (izgradnja 7 HE u slivu Neretve)

13. Kraški fenomeni: Ponor u Slatom polju (Mlinica)

14. Kulturno naslijeđe: Paleolitska stanica, nekropole stećaka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Nevesinje, Republika Srpska

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *