Ravna Mliništa

Ravna Mliništa
Ravna Mliništa

1. Površina: 4,452005 km 2

2. Nadmorska visina: 1157 m

3. Sliv: Una

4. Tip plavnosti: Plavno

5. Plavna površina: 0,21 km 2

6. Ribe: Nema podataka

7. Ptice (11 vrsta)

8. Vilini konjici: Nema podataka

9. Flora: Nema podataka

10. Vegetacija: Nema podataka

11. Oblik korištenja polja: Uglavnom se koristi za ispašu stoke

12. Ugroženost polja: Nema posebnih pritisaka

13. Kraški fenomeni: Ponori

14. Kulturno naslijeđe: Nema podataka

15. Status područja: Nije zaštićeno

16. Nadležnost: Opština Glamoč, Zapadnobosanski kanton (Kanton 10)- Federacija BiH

 

.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *